Nettverksmodul

iLOQ nettverksmodul gjør det mulig å programmere låser og nøkler eksternt via nettverket. Hvis iLOQ nettverksmodul er distribuert, kan du programmere en lås uten å gå til den fysiske plasseringen av låsesylinderen koblet til nettverksmodulen.

Figuren nedenfor viser driftsprinsippet til iLOQ nettverksmodul.

Figur 1. iLOQ nettverksmodul
iLOQ nettverksmodul

iLOQ nettverksmodul er en del av iLOQ Online-produktfamilien. Nettverksmodulen kan brukes til å styre tilkoblede enheter slik som dørmoduler, låsesylindre koblet til dørmoduler og aktiveringspunkter for nøkkelprogrammering.