Velge brukergrensesnittets språk

Dette avsnittet beskriver hvordan du velger brukergrensesnittets språk i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Hvis iLOQ 5 Series Manager kjører med et galt språk, lukker du programmet.
 2. I Windows velger du Start > Alle programmer > iLOQ > iLOQ Manager.
 3. Standard påloggingsskjerm åpnes.
  Figur 1. Påloggingsskjerm på finsk
  Påloggingsskjerm på finsk
 4. Klikk på flaggikonet for å åpne rullegardinlisten for valg av språk.
  Figur 2. Velge språket
  Velge språket
 5. Velg språket du vil bruke på rullegardinlisten.

  Påloggingsskjermbildet med det valgte språket åpnes.

  Figur 3. Påloggingsskjermbilde på valgt språk
  Påloggingsskjermbilde på valgt språk