Legge til en ny lås på plantegningen

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til en enkelt lås direkte på en plantegning.

Tips:

Hvis du vil legge til flere låser samtidig, kan du se Legge til S5-låser.

Merk:

Du trenger ikke nødvendigvis de faktiske fysiske låsene for å legge låser til i iLOQ-låsesystemet. Du kan definere låsene og knytte dem til fysiske låser i en senere fase.

Merk:

Obligatoriske felt er markert med en asterisk (*).

Gå frem slik.

  1. Velg Grunnleggende data > Se plantegninger.
  2. Velg den plantegningen du vil bruke.
  3. Hold musen over den ønskede døren og høyreklikk for å velge Lås > Legg til lås (Ktrl+N).
    Veiviseren Legg til lås åpnes.
  4. Velg Legg til lås.
  5. Avhengig av låstypen du legger til, velger du en av instruksjonene nedenfor for å fortsette: