Legge til S5-nøkler

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til S5-nøkler i iLOQ-låssystemet.

Merk:

Du trenger ikke nødvendigvis de faktiske fysiske nøklene når du legger til nøkler i iLOQ 5 Series Manager. Du kan definere låsene og knytte dem til de fysiske låsene i en senere fase.

Merk:

Obligatoriske felt er markert med en asterisk (*).

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom nøkler.

 2. Velg Legg til nøkkel.
  Veiviseren Legg til nøkkel åpnes.
 3. Velg Legg til nøkkel.
 4. Velg nøkkeltypen S5-nøkkel.
 5. Klikk på Neste.
 6. Klikk på Neste.
 7. Klikk på Neste.
 8. Valgfritt: Velg eiendommen for nøkkelen.
 9. Klikk på Neste.
 10. Klikk på Neste.
 11. Valgfritt: Velg sonen for nøkkelen.

  Dette valget definerer brukerens soner der nøkkelen er synlig.

 12. Klikk på Neste.
 13. Klikk på Neste.
 14. Klikk på Neste.
 15. Klikk på Neste.
 16. Klikk på Neste.
 17. Velg fremgangsmåte:
 18. Klikk på Neste.
 19. Et sammendragsvindu vises.
 20. Klikk på Klar.
 21. Sett nøkkelen over programmeringsnøkkelen.
 22. Klikk på Neste.
 23. Valgfritt: Hvis du valgte Bestill, programmer og overlever nøkkel, velger du om du vil skrive ut et overleveringsdokument.

  En ny fane som inneholder overleveringsdokumentet, åpnes på iLOQ 5 Series Manager.

 24. Klikk på Lukk.