Legge til serviceadresser for låssystemet

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til nye serviceadresser for låssystemet i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Åpne iLOQ 5 Series Manager.

  Påloggingsskjermen åpnes.

  Figur 1. Påloggingsskjermbilde
  Påloggingsskjermbilde
 2. Klikk på innstillingshjulknappen.

  Skjermbilde for påloggingsdata åpnes.

  Figur 2. Skjermbilde for påloggingsdata
  Skjermbilde for påloggingsdata
 3. Oppgi informasjon om låssystemet slik:
  • Serviceadresse — Oppgi serveradressen for låssystemets database i dette feltet. Sikre at serviceadressen er den samme som i dokumentet med påloggingsdata som følger med låssystemet.
  • Serviceadresse — Oppgi den systemspesifikke servicekoden i dette feltet. Pass på at servicekoden er den samme som i dokumentet med påloggingsdata som følger med låssystemet.
  • Kundenavn — Oppgi navnet på låssystemet i dette feltet.
 4. Test forbindelsen ved å klikke på knappen Test servertilkobling.
 5. Hvis servertilkoblingen er vellykket, velger du OK.
 6. Hvis servertilkoblingen mislykkes, kan du forsøke å etablere tilkoblingen på andre måter:
  1. Velg den alternative metoden fra rullegardinmenyen, og fyll ut informasjonen det spørres om.
   Figur 3. Avanserte tilkoblingsinnstillinger
   Proxy-innstillinger
  2. Test forbindelsen ved å klikke på knappen Test servertilkobling.
 7. Hvis servertilkoblingen er vellykket, lagrer du de valgte innstillingene når du avslutter dialogen.