Legge til første programmeringsnøkkel og knytte den til en bruker

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til den første programmeringsnøkkelen i iLOQ-låsesystemet, og hvordan du knytter programmeringsnøkkelen til en bruker.

Merk:

Obligatoriske felt er markert med en asterisk (*).

Gå frem slik.

 1. Koble en tom programmeringsnøkkel til datamaskinen.
  Merk:

  Teksten Token ikke funnet forsvinner ikke fra brukergrensesnittet når du kobler en uprogrammert programmeringsnøkkel til datamaskinen. Du kan trygt fortsette.

 2. Velg Logg deg på.
 3. Velg Administrering > Bla gjennom Tokens.

 4. Velg Legg til Token.
  Veiviseren Legge til et token åpnes.
 5. Velg Legg til token og fest det til bruker.
 6. Gi programmeringsnøkkelen et navn.
  Tips:

  Gi programmeringsnøklene navn i henhold til deres etikett og eier. På denne måten er det lett å identifisere eieren til programmeringsnøkkelen.

 7. Velg Aktiv.
 8. Klikk på Neste.
 9. Velg Admin som bruker.
 10. Klikk på Neste.
 11. Velg bruksrettigheter for brukeren.

  For admin-brukeren velger du alle bruksrettigheter.

  Du kan styre valget av bruksrettigheter med piltastene slik:

  • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til listen.
  • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til listen.
  • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra listen.
  • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra listen.
 12. Klikk på Neste.
 13. Et sammendragsvindu vises.
 14. Klikk på Klar.
 15. Valgfritt: Hvis programmeringsnøkkelen vises med statusen Planlagt for programmering:

  Gå frem slik.

  1. Velg programmeringsnøkkelen med statusen Planlagt for programmering.
  2. Høyreklikk for å velge Omprogrammere.

   Veiviseren Omprogrammering av token åpnes.

  3. Velg Omprogrammere programmeringstoken.
  4. Følg veiviseren.
 16. Et sammendragsvindu vises.
 17. Klikk på Lukk.
 18. Velg OK.
  Programmeringsnøkkelen vises i listen over programmeringsnøkler.
 19. Logg av og logg på med den nye programmeringsnøkkelen.