Legge til tilgangsrettigheter

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til tilgangsrettigheter i iLOQ-låsesystemet.

Opprett tilgangsrettighetene i henhold til låsplanen utviklet sammen med sluttkunden.

Merk:

Opprett tilgangsrettighetsgrupper en etter en. Se Adgangsrettigheter.

Hvis du også vil opprette låsspesifikke, individuelle tilgangsrettigheter, oppretter du dem som en satsvis operasjon etter at du har lagt til låsene, men ennå ikke programmert dem. Se Lage individuelle tilgangsrettigheter for låser.

Merk:

Obligatoriske felt er markert med en asterisk (*).

Gå frem slik.

 1. Velg Tilleggsopplysninger > Bla gjennom adgangsrettigheter.

 2. Velg Legg til adgangsrettighet.
  Veiviseren Legg til tilgangsrettighet åpnes.
 3. Velg Legg til adgangsrettighet.
 4. Gi tilgangsrettigheten et navn.
  Tips:

  Typisk er den første tilgangsrettigheten for for alle eiendommene, og kalles for eksempel "Mastertilgang".

 5. Oppgi en beskrivelse for tilgangsrettigheten. For eksempel: "Tilgang til alle eiendommer".
 6. Velg om det skal brukes en betinget tilgangsrettighet ved å krysse av eller fjerne avkryssing i avkrysningsruten Betinget tilgang aktiv.

  Vil du ha mer informasjon om betingede tilgangsrettigheter, kan du se Adgangsrettigheter.

 7. Oppgi en mer detaljert beskrivelse av den betingede tilgangsrettigheten.
 8. Velg om tilgangsrettigheten standardmessig skal legges til nye låser ved å krysse av eller fjerne avkryssing i avkrysningsruten Legg til nye låser standardmessig.
  Tips:

  Hvis du oppretter en systemdekkende tilgangsrettighet for masternøkkelen ment å være i alle låser, velger du Ja. På denne måten vil du aldri glemme å legge til tilgangsrettighetene til nye låser.

 9. Velg synlighet for tilgangsrettigheten.

  Vil du ha mer informasjon om synligheten av tilgangsrettighetene, kan du se Adgangsrettigheter.

 10. Velg tilgangsrettighetstypen.

  Vil du ha mer informasjon om tilgangsrettighetstyper, kan du se Adgangsrettigheter.

 11. Klikk på Neste.
 12. Et sammendragsvindu vises.
 13. Klikk på Klar.
 14. Klikk på Lukk.