Legge til tilgangsrettigheter

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til tilgangsrettigheter i systemets distribusjonsfase.

I denne fasen definerer du tilgangsrettighetsgruppene, som f.eks.:

 • Master
 • Renholder
 • Vedlikehold

De felles tilgangsrettighetene legges i denne fasen til slik at du kan velge tilgangsrettighetene når du legger til låsene i senere faser.

Gå frem slik.

 1. Velg Tilgangsrettigheter.

  Skjermbildet nedenfor åpnes:

  Figur 1. Legge til tilgangsrettighetsgrupper
  Legge til tilgangsrettighetsgrupper
 2. Fyll ut feltene slik:
  • Tilgangsrettighetsinformasjon

   • Navn — Navn på tilgangsrettighetsgruppen.

   • Beskrivelse — Gi en beskrivelse av tilgangsrettighetsgruppen. For eksempel "Tilgang til alle lokaler".

    Tips:

    Den første tilgangsrettigheten er typisk for alle lokalene og kalles for eksempel "Mastertilgang".

  • Betinget tilgangsrettighet

   • Betinget tilgang aktive — Velg hvis du vil at tilgangsrettighetsgruppen skal være betinget.

    Ønsker du flere opplysninger, kan du se Adgangsrettigheter.

   • Beskrivelse — Gi en beskrivelse av den betingede tilgangsrettighetsgruppen.

  • Standard oppsett

   • Legge til nye låser som standard — Velg om tilgangsrettigheten standardmessig skal legges til nye låser.

   • Legge til nøkler til leilighet — Velg om tilgangsrettigheter standardmessig skal legges til nøkler til leilighet.

 3. Velg Legge til tilgangsrettighet for å legge til flere tilgangsrettighetsgrupper.

  De tilføyde tilgangsrettighetsgruppene er listet opp på listen Tilføyde tilgangsrettighetere, der du også kan redigere dem.

 4. Klikk på Neste.

  Fortsett fra neste distribusjonstrinn.