Legge til nøkler for leiligheter

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til nøkler for leiligheter i systemet.

Nøklene genereres automatisk og blir stående med statusen bestilt.

Gå frem slik.

 1. Velg Legg til nøkler: nøkler for leiligheter.

  Skjermbildet nedenfor åpnes:

  Figur 1. Legge til nøkler for leiligheter
  Legge til låser for leiligheter

  Oppgi nøkkelinformasjonen slik:

  • Hvor mange nøkler per leilighet — Antall nøkler som skal opprettes for hver valgte lås.

  • Konvensjon for navngivning av nøkler — Velg navngivingsskjemaet for nøklene som skal opprettes, fra denne rullegardingmenyen.

 2. Valgfritt: Om nødvendig legger du til en spesialnøkkel ved å trykke på knappen Legg til spesialnøkkel.
  1. Gi spesialnøkkelen et navn.
  2. Velg tilgangsrettighetene for spesialnøkkelen.
  3. Klikk på OK.
 3. Velg Legg til nøkler.