Legger til låser for leiligheter

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til låser for leiligheter i systemet.

I denne fasen legger du til:

 • Grunnleggende låsdata
 • Andre låsdata
 • Tilgangsrettigheter

Visningene for de grunnleggende dataene og andre data brukes til å oppgi data for låsen selv, og visningen for tilgangsrettigheter brukes til å definere tilgangsrettighetene for de genererte låsene. Da låsene genereres innenfor en kontrollert prosess, genereres låsspesifikke tilgangsrettigheter automatisk.

Denne fasen kjøres bare en gang. Du blir bedt om informasjonen som kreves for å generere låsene, og alle låsene genereres automatisk og får stå med statusen bestilt.

Gå frem slik.

 1. Velg Legg til låser: grunnleggende data.

  Skjermbildet nedenfor åpnes:

  Figur 1. Legge til låser for leiligheter - grunnleggende data
  Legge til låser for leiligheter - grunnleggende data

  Oppgi grunnleggende informasjon slik:

  • AtkomstretningAtkomstretning viser til retningen som låsen vil bli åpnet fra hvis døren er utstyrt med dobbeltsidig lås.

  • LåssylinderLåssylinder viser til låssylindertypen. Velg type fra rullegardinlisten, eller legg inn typen manuelt.

  • Klokke installert — Velg Klokke installert hvis det er en klokkekrets i låsen. Hvis den valgte Låssylinderen inneholder en klokke, vil Klokke installert bli valgt automatisk.

   Merk:

   Sammen med innledende programmering koble alltid RTC-enheten til tilkoblingskabelen på låsen. Koble deretter ikke RTC-enheten fra tilkoblingskabelen.

   Hvis du har koblet RTC-enheten fra tilkoblingskabelen, må du starte RTC-enheten på nytt. Du kan gjøre dette ved å sette i en programmeringsnøkkel koblet til programmeringskabelen til nøkkelsporet i låssylinderen. Utfør alltid denne prosedyren etter frakobling av RTC-enheten.

  • LåstypeLåstypen kan være:

   • S5 DIN. Låsen er en frakoblet S5 DIN-låssylinder som kan åpnes med K5S elektromekanisk nøkkel.

   • S5. S5-låsen kan være:

    • C5S oval låssylinder eller skaplåssylinder,
    • H5S hengelåser eller
    • F5S nøkkelsafesylindere

    som kan åpnes med en K5S elektromagnetisk nøkkel.

   • S50. Låsen er en S50-lås. Låsen kan være:

    • C50S ovale låssylindre
    • D50S DIN låssylindre
    • F50S nøkkelsafesylindere
    • G50S låssylindre
    • H50S hengelåser

    som kan åpnes med en S50-telefonnøkkel eller S50-nøkkelfob.

   • Online. Låsen kan være:

    • N501 4G-dørmodul eller
    • N502-dørmodul, N507 I/U-kort og en C5S låssylinder koblet til en N500 nettverksmodul

    som kan åpnes med en K5S elektromagnetisk nøkkel og S50-nøkkelfob.

    Hvis låstypen er Online, må du også velge om systemet automatisk skal loggføre hendelser fra låsen eller ikke ved å krysse av Lagre loggføringer automatisk.

  • Låsen loggfører — Velg om låsen skal loggføre eller ikke.

  • Tillat API-tilgangsrettigheter — Kryss av Tillat API-tilgangsrettigheter for å tillate at Application Programming Interface (API) får tilgangsrettigheter for låsen. Når aktivert, leser låsen standard adgangsrettigheter i tillegg til API-adgangsrettigheter tildelt for nøkkelen. Se Adgangsrettigheter.

 2. Klikk på Neste.

  Skjermbildet nedenfor åpnes:

  Figur 2. Legge til låser for leiligheter - andre data
  Legge til låser for leiligheter - andre data

  Oppgi annen informasjon slik:

  • DørtypeDørtype viser til den dørtypen som låsen blir montert på.
  • NøkkelhulldekselNøkkelhulldeksel viser til skjoldet som omgir nøkkelhullet på døren.
  • LåsmodellLåsmodell viser til låskassens modell.
  • SylinderforlengelseSylinderforlengelse viser til forlengelsen som vil bli lagt til den nye låsen.
  • Dørens tykkelse (mm)Dørens tykkelse angir tykkelsen på døren som låsen vil bli montert på.
  • Låsrammens dybde (mm)Låskroppens dybde (mm) viser dybden til låskassen.
  • ÅpningsretningÅpningsretning angir dørens åpningsretning.
  • MerknadMerknad viser til mer informasjon om låsen eller døren.
  • Annet utstyrAnnet utstyr viser til annet utstyr knyttet til låsen eller døren.
  • Betinget tilgang — Denne avkrysningsboksen angir om låsen er forbundet med en enhet som kontrollerer betinget tilgang.
  • Beskrivelse av den betingede tilgangen — En beskrivelse av den betingede tilgangen. Du kan for eksempel beskrive enheten som kontrollerer den betingede tilgangen.
 3. Klikk på Neste.

  Skjermbildet nedenfor åpnes:

  Figur 3. Legge til låser for leiligheter - tilgangsrettigheter
  Legger til låser for leiligheter - tilgangsrettigheter

  Oppgi informasjon om tilgangsrettigheter slik:

  Standard tilgangsrettighet for låsen legges automatisk til.

  1. Velg den ønskede tilgangsrettigheten på listen til venstre.
  2. Du kan styre valget av tilgangsrettighet med nøkkeltastene slik:
   • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til listen.
   • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til listen.
   • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra listen.
   • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra listen.
 4. Klikk på Neste.

  Skjermbildet nedenfor åpnes:

  Figur 4. Legge til låser for leiligheter - låser som skal opprettes
  Legger til låser for leiligheter - låser som skal opprettes

  Se listen med låser som skal legges til.

 5. Klikk på Neste.

  Fortsett fra neste distribusjonstrinn.