Opprette nøkler basert på tilgangsrettigheter

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til nøkler fra tilgangsrettigheter i systemet.

Gå frem slik.

 1. Velg Nøkler for tilgangsrettigheter.

  Skjermbildet nedenfor åpnes:

  Figur 1. Opprette nøkler basert på tilgangsrettigheter
  Opprette nøkler basert på tilgangsrettigheter
 2. Velg nøkkeltypen fra rullegardinmenyen Velg nøkkeltype.

  Alternativene er:

  • S5 — Opprett S5-nøkler.

  • Nøkkelfob — Opprett nøkkelfober.

 3. Velg tilgangsrettighetsgruppene som nøklene genereres for ved å velge de ønskede avkrysningsrutene for Tilgangsrettighet.
 4. Oppgi antall nøkler opprettet for hver gruppe i feltene Antall nøkler.
 5. Klikk på Neste.

  Fortsett fra neste distribusjonstrinn.