Legge til informasjon om låssystem

Dette avsnittet beskriver hvordan du laster opp en plantegning og legger til generelle opplysninger om låssystemet, brukt når du genererer de felles tilgangsrettighetene og låsene for leiligheter.

Gå frem slik.

 1. Velg Låse systeminformasjonen.

  Skjermbildet nedenfor åpnes:

  Figur 1. Informasjon om låssystem
  Informasjon om låssystem
 2. Velg hvordan du håndterer Tilgangsrettigheter.

  Alternativene er:

  • Trapper har delte tilgangsrettigheter — Hvis du velger dette alternativet, genereres det et enkelt sett av fellesområder, og dette settet deles mellom alle trappene.

   Dette er standardalternativet.

  • Trapper har egne tilgangsrettigheter — Hvis du velger dette alternativet, er fellesområder ikke delt, og et fellesområde opprettes for hver trapp. Legg til antall trapper i feltet Antall trapper.

 3. Velg hvordan du håndterer Leilighetsnumre.

  Alternativene er:

  • Løpende nummerering — Det brukes en løpende leilighetsidentifikator.

   Hvis du velger dette alternativet, økes det løpende nummeret med en for hver leilighet.

   Dette er standardalternativet.

  • Etter trapp — Leilighetsidentifikatorene er spesifikke for hver trapp.

   Hvis du velger dette alternativet, må du legge inn rekken av leilighetsidentifikatorer for hver trapp. Legg til antall trapper i feltet Antall trapper og rekkene med leilighetsidentifikatorer i en tabell for eksempel lik den nedenfor:

   Figur 2. Rekker for leilighetsidentifikatorer
   Rekker for leilighetsidentifikatorer
 4. Velg Tilgangsrettigheter.

  Fortsett fra neste distribusjonstrinn.