Legge til tidsprofiler

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til tidsprofiler i systemets distribusjonsfase.

Gå frem slik.

 1. Velg Tidsprofiler.

  Skjermbildet nedenfor åpnes:

  Figur 1. Tidsprofiler
  Tidsprofiler
 2. Gi tidsprofilen et navn.
 3. Valgfritt: Skriv en beskrivelse for tidsprofilen.
 4. Velg Redigeringstidspunkter for å legge inn ukedager og tidspunkter for tidsprofilen.
  1. Velg Legge til rad.

   Skjermbildet nedenfor åpnes:

   Figur 2. Angi ukedager og tidspunkter for tidsprofilen
   Angi ukedager og tidspunkter for tidsprofilen
  2. Velg datoene og tidspunktene.
  3. Valgfritt: Velg Legge til rad for å legge til flere datoer og tidspunkter.
 5. Velg avkrysningsruten Legge til leilighetsnøkler hvis du vil at tidsprofilen skal legges nye nøkler som standard.
 6. Velg Legge til tidsprofil.
 7. Valgfritt: Om nødvendig kan du legge til flere tidsprofiler.
 8. Klikk på Neste.

  Fortsett fra neste distribusjonstrinn.