Legge til tokener

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til tokener i systemets distribusjonsfase.

Gå frem slik.

 1. Velg Legge til token.

  Skjermbildet nedenfor åpnes:

  Figur 1. Legge til tokener
  Legge til tokener
 2. Gi tokenet et navn.
 3. Velg Legg til nytt for å legget til tokenet.

  Veiviseren Legge til et token åpnes. Følg veiviseren for å legge til tokenet.

 4. Klikk på Neste.

  Fortsett fra neste distribusjonstrinn.