Programmeringsnøkler

Dette avsnittet beskriver hvordan du programmerer nøkler.

I denne fasen programmerer du de valgte nøklene umiddelbart uten å overføre programmeringsoppgavene til programmeringsenheten for senere bruk.

Gå frem slik.

 1. Velg Nøkkelprogrammering.

  Skjermbildet nedenfor åpnes:

  Figur 1. Nøkkelprogrammering
  Nøkkelprogrammering
 2. Velg nøklene som skal programmeres.

  Da det kan være mange nøkler avhengig av leilighetens størrelse, bruker du søkefeltet som hjelp til å finne nøklene du må programmere. Søket er dynamisk og filtrerer alle kolonnene i nøkkelrutenettet.

 3. Velg Start programmering.

  Skjermbildet nedenfor åpnes:

  Figur 2. Programmere nøkler
  Programmere nøkler
 4. Koble den ønskede nøkkelen til programmeringsnøkkelen eller programmeringsadapteren.
 5. Klikk på Neste.

  Fortsett fra neste distribusjonstrinn.