Programmering av lås

Dette avsnittet beskriver hvordan du programmerer låser.

I denne fasen programmerer du de valgte låsene umiddelbart, uten å overføre programmeringsoppgavene til programmeringsenheten for senere bruk.

Gå frem slik.

 1. Velg Programmere låser.

  Skjermbildet nedenfor åpnes:

  Figur 1. Programmering av lås
  Programmering av lås
 2. Velg kun låsen som skal programmeres.

  Da det kan være mange låser avhengig av størrelsen på leiligheten, kan du bruke søkeruten til å hjelpe deg å finne de låsene du må programmere. Søket er dynamisk og filtrerer alle kolonnene i låsrutenettet.

 3. Velg Start programmering.

  Skjermbildet nedenfor åpnes:

  Figur 2. Koble til lås
  Koble til lås
 4. Koble den ønskede låsen til programmeringsnøkkelen eller programmeringsadapteren.
 5. Klikk på Neste.

  Fortsett fra neste distribusjonstrinn.