Vise låsplanen

Dette avsnittet beskriver hvordan du viser låsplanen.

Etter at nøklene er lagt til, vises det en låsplan.

Gå frem slik.

 1. Velg Låsplan.

  Skjermbildet nedenfor åpnes:

  Figur 1. Låsplan
  Låsplan
 2. Skriv ut låsskjemaet og sikre at lås- og nøkkeldefinisjonene gjøres i samsvar med låsplanen. Få planen godkjent av sluttkunden.
 3. Klikk på Neste.

  Fortsett fra neste distribusjonstrinn.