Vise sammendraget

Dette avsnittet beskriver hvordan du viser et sammendrag av det distribuerte låssystemet.

Gå frem slik.

  1. Velg Sammendrag.

    Skjermbildet nedenfor åpnes:

    Figur 1. Sammendrag
    Sammendrag
  2. Vis sammendraget.
  3. Klikk på Lukk.