Håndheve pålogginger med et token

Dette avsnittet beskriver hvordan du håndhever pålogginger med et token.

Når det leveres et nytt iLOQ-låssystem, kan Admin-brukeren logge seg på systemet ved hjelp av et token. Dette er nødvendig da det ikke er noen tokener i et nytt system.

Men du kan hindre brukere i å logge seg på uten et token når du distribuerer systemet og legger til tokener. Dette gjør systemsikkerheten bedre.

Gå frem slik.

 1. Velg Administrering > Bla gjennom brukere.
 2. Velg Admin-brukeren.
 3. Høyreklikk på Admin-brukeren med musen.
 4. Velg Rediger brukerrettigheter.
  Veiviseren Rediger bruksrettigheter åpnes.
 5. Velg Rediger brukerrettigheter.
 6. Sikre at feltet Token har verdien <empty>.
 7. Klikk på Neste.
 8. Fjern alle bruksrettigheter fra Admin-brukeren.
 9. Klikk på Neste.
 10. Klikk på Klar.
 11. Klikk på Lukk.
  Nå kan brukeren ikke logge seg på systemet uten et token.