Legge til plantegninger

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til plantegninger i iLOQ-låsesystemet.

Plantegninger er PDF- eller bildefiler som viser rom- og dør-planen for eiendommen der iLOQ-låsesystemet skal distribueres. Plantegningen kan også være et kart som viser plasseringen av låsene i et geografisk område.

De støttede filtypene er:

 • PDF
 • De vanlige bildefiltypene
Merk:

DWG-filer støttes ikke.

Merk:

Obligatoriske felt er markert med en asterisk (*).

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Plantegninger.
 2. Velg Legg til plantegning.
  Veiviseren Legg til plantegning åpnes.
 3. Velg filen som inneholder plantegningen.
 4. De neste alternativene er avhengige av bildefiltypen.

  Hvis plantegningen er en PDF-fil:

  • Velg Sidenummeret der plantegningen du vil ha, befinner seg.

  Hvis plantegningen er en bildefil i for eksempel PNG-format:

  • Kontroller at figuren ser ut som planlagt i forhåndsvisningen.
 5. Valgfritt: Vend og roter om nødvendig bildet, og endre bildestørrelse med verktøyene i bunnteksten på skjermbildet Plantegningsfil.
 6. Klikk på Neste.
 7. Gi plantegningen et navn.
 8. Oppgi en beskrivelse for plantegningen.
 9. Klikk på Neste.
 10. Velg eiendommen for plantegningen.
 11. Klikk på Neste.
 12. Velg sonen for plantegningen.
 13. Klikk på Klar.
 14. Figuren lastes opp på serveren.
 15. Kontroller at figuren er skarp nok.
  Hvis figuren ikke er skarp nok, må du bruke en annen figur.