Distribuering for tjenestenæringen

Før du begynner å distribuere et låsesystem for tjenestenæringen, må du sikre at du har:

 • iLOQ 5 Series Manager-lisensen.
 • iLOQ 5 Series Manager-programvaren installert på Windows operativsystem. Vil du ha flere opplysninger, kan du se Installere iLOQ Manager.

  Figur 1. iLOQ 5 Series Manager
  iLOQ 5 Series Manager
 • Minst to programmeringsnøkler. Vi anbefaler at du legger til tre programmeringsnøkler i låssystemet.

  Figur 2. Programmeringsnøkkel
  Programmeringsnøkkel

Distribusjonens fremgangsmåte består for eksempel av fasene nedenfor:

 1. Legg til Programmeringsnøkkel og knytt den til en bruker. Se Legge til første programmeringsnøkkel og knytte den til en bruker.
 2. Legg til fullmaktene for den administrative brukeren. Se Legge til administrative brukerfullmakter.
 3. Legg til neste programmeringsnøkkel. Se Legge til flere programmeringsnøkler og knytte dem til brukere.
 4. Håndhev pålogginger med token. Se Håndheve pålogginger med et token.
 5. Aktiver og opprett eiendommer hvis du planlegger å bruke dem. Se Eiendommer.
 6. Aktiver og opprett soner hvis du planlegger å bruke dem. Se Soner.
 7. Importer plantegningene. Se Legge til plantegninger.
 8. Legg til tilgangsrettighetene. Se Legge til tilgangsrettigheter.
 9. Legg til og programmer låsene. Se Legge til en ny lås på plantegningen.
 10. Legg til personer. Se Legge til nye personer.
 11. Legg til og programmer nøklene. Se Legge til S5-nøkler.