Driftsmodus 9

Denne driftsmodusen er beregnet på å koble til én eller to låssylindre, og om nødvendig en leser, som kontrollerer reléutgang K1.

Et eksempel på bruksområde er en dør med alarm, eller en dør der en magnetlås omgås av gyldig nøkkelinnsetting i låssylinderen.

Åpning av sylinderen aktiverer reléutgang K1, som omgår dørmagnetkontakten eller åpner magnetlåsen i 3 sekunder som standard. Denne perioden kan endres gjennom iLOQ 5 Series Manager.

I dette tilfellet:

  • Dørmodulen er programmert.

  • Reléutgang K1 kan ikke være kalenderkontrollert. Tanken er å hindre omgåelse av en dør med alarm fra iLOQ 5 Series Manager.

Tabellen nedenfor beskriver inngangene som kontrollerer utgang K1 og K2, om utgangene kan kontrolleres av kalender og om dørstatus kan kobles til inngangen.

Tabell 1. Driftsmodus 9
K1 K2 DØRSTATUS
Leser X
L1 X
L2 X
IN1 X
IN2 X
Kalender X

Du kan distribuere denne installasjonen ved å følge instruksjonene i Styre elektroniske låser med RFID-lesere, selv om du ikke planlegger å koble til leseren. Sett imidlertid OPTIONS-DIP-bryterne som følger:

S1 OFF
S2 ON
S3 ON
S4 ON
S5 OFF