Aktivere en ny telefonnøkkel

Dette avsnittet beskriver hvordan du begynner å bruke en ny telefonnøkkel på iLOQ S50 App.

Når låsesystemets administrator oppretter en telefonnøkkel for deg, får du en registreringsmelding på SMS med en lenke til telefonnøkkelen. Hvis du ikke har mottatt registreringsmeldingen, kan du ikke begynne å bruke den nye telefonnøkkelen på iLOQ S50 App. I dette tilfellet må du kontakte låsesystemets administrator.

Merk:

Registreringsmeldingen er gyldig i 48 timer. Hvis du ikke registrerer telefonnøkkelen innen 48 timer, må administratoren sende en ny registreringsmelding til deg.

Hvis du har mottatt registreringsmeldingen, går du frem slik:

 1. Åpne registreringsmeldingen.

  Hvis du allerede har installert iLOQ S50 App, fortsetter du fra trinn 6.

 2. Klikk på aktiveringslenken som fører til en iLOQ-nettside der du kan finne aktiveringsinstruksjoner og en lenke for å laste ned iLOQ S50 App.
  Viktig:

  På nettleservalget på den mobile enheten velger du den nettleseren du liker best og velger Bare en gang. IKKE velg Alltid, da dette alternativet senere ville hindre iLOQ-appen i å bruke registreringslenken.

 3. Velg Klikk her for å laste ned iLOQ S50-appen for å åpne Google Play.
 4. Velg Installer for å installere iLOQ S50 App.
 5. Åpne iLOQ S50 App.
 6. Les sluttbrukerens lisensavtale og retningslinjene for personvern.

  Du kan også finne sluttbrukerens lisensavtale og retningslinjer for personvern på:

  Trykk på Tilbake-knappen på mobilenheten for å komme tilbake til iLOQ S50 App.

 7. Velg SAMTYKKE Og FORTSETTEiLOQ S50 App.

  Korte instruksjoner om montering vises. Sveip gjennom skjermbildene for å komme til appen.

 8. Velg KOM I GANG.
 9. Les tillatelsesmerknaden og velg OK.

  Applikasjonen må få tilgang til å lese produksjonsdata fra den mobile enheten og SIM-kortet og bruke dem som del av dens interne sikkerhetsmekanismer. Applikasjonen vil ikke starte eller styre noen telefonsamtaler.

 10. Tillat tillatelsen ved å velge TILLAT.

  Nå er applikasjonen installert, men ikke registrert ennå.

  Trykk på OK når du får meldingen Ikke registrert. Applikasjonen lukkes.

 11. Åpne den registrerte meldingen på nytt.
 12. Del lenken med iLOQ-applikasjonen.

  Deling av en lenke fra en tekstmelding med en app skjer på forskjellige måter avhengig av hvilken mobilenhetmodell du har. På noen mobilenhetmodeller må du klikke på lenken for å åpne en liste med applikasjoner. Velg iLOQ S50 App fra listen. På andre mobilenhetmodeller må du trykke lenge på lenken for å åpne denne listen. For å få hjelp til å dele en lenke med en app må du henvende deg til produsenten av mobilenheten din.

 13. Du har nå fått din nye telefonnøkkel.
 14. Velg OK.

  Vent til mobilenheten får nøkkelen fra serveren.

  Du kan følge progresjonen av nøkkelmottaket fra Androids meldingsskuff ved å sveipe ned fra toppen av skjermen. Så snart som iLOQ-meldingen viser at nøkkelstatusen er Oppdatert, kan nøkkelen tas i bruk.

  Du kan nå lukke meldingsskuffen og la iLOQ S50 App kjøre i bakgrunnen.