Åpne en lås med telefonnøkkelen

Dette avsnittet beskriver hvordan du åpner en lås med iLOQ S50 App.

Før du prøver å åpne en lås, må du sikre at du har:

 • Mobil dataforbindelse

  Dette sikrer at hendelsene loggføres på serveren, og at du kan motta oppdateringer på telefonnøkkelen.

  Hvis låsen krever nettbasert autentifisering, sikrer den mobile dataforbindelsen at låsen kan validere tilgangsrettigheter fra serveren.

 • NFC aktivert

  Funksjonen Near Field Communication (NFC) (nærfeltkommunikasjon) er nødvendig for kommunikasjon mellom den mobile enheten og låsen, og for å levere strøm til låsen.

 • Skjerm aktiv

  Den mobile enhetens skjerm må ikke være slått av eller låst, da operativsystemet vil deaktivere NFC-funksjonen hvis den mobile enhetens skjerm er slått av eller låst.

 • iLOQ S50 App

  Den iLOQ S50 App mobile applikasjonen må kjøre, men ikke nødvendigvis være synlig på den mobile enhetens skjerm. Det er nok om applikasjonen kjører i bakgrunnen. Når applikasjonen kjører i bakgrunnen, forbruker den ikke den mobile enhetens batteri når den er inaktiv.

 • Lokaliser NFC-området på den mobile enheten

  Du må ta NFC-området for den mobile enheten mot låsens leserknott for å åpne låsen. Du kan få kjennskap til NFC-området fra den mobile enhetens produsent.

 • Telefonnøkkelen lastet opp på din mobile enhet

  Åpne Androids meldingsskuff ved å sveipe ned fra toppen av skjermen. Sikre at iLOQ-meldingen viser nøkkelens status som Oppdatert.

 • Definer den mobile enheten slik at den bruker automatisk dato og tidspunkt

  Nøkkelens tidsbegrensninger bruker dato, tidspunkt og tidssone levert av nettverket.

Gå frem slik.

 1. Plasser NFC-området til den mobile enheten mot låsens leserknott.

  Når den mobile enheten er riktig plassert, åpnes applikasjonen, og den begynner å kommunisere med låsen markert med en grå skjerm.

 2. Hold den mobile enheten på plass til du ser en grønn skjerm.

  Hvis du ser en rød skjerm, behøver du ikke å ha tilgang til låsen.

  Hvis den går skjermen plutselig forsvinner, har kommunikasjonen med låsen brutt sammen. Vent ca. fire sekunder og prøv igjen.

 3. Åpne låsen ved å vri på knotten.