Veileder for iLOQ S50 App

Bruke Veileder for iLOQ S50 App

Denne veilederen beskriver hvordan du bruker den mobile applikasjonen iLOQ S50 App.

Bruk av iLOQ S50 App krever at betingelsene nedenfor er oppfylt:

  • Den mobile enheten må ha et SIM-kort med en mobil dataforbindelse.

  • Den mobile enhetens operativsystem må være et av de siste Android-systemene fortrinnsvis støttet for sikkerhetsoppdateringer fra Google.

  • Den mobile enheten må støtte Near Field Communication (NFC) (nærfeltkommunikasjon).

  • Den mobile enheten må ikke være rotet.