Dörrmodul N102

Dörrmodul är en buss som är placerad i närheten av en dörr och som styr enheter installerade på dörren som en cylinder, en nyckelläsare, en RFID-läsare, ett elektriskt lås, ett elektrisk slutbleck, ett magnetlås, osv.

Dörrmodul har Net Bridge som värd, den fungerar inte självständigt. Dörrmodul har flera olika användningsområden och kan användas både som oprogrammerad eller programmerad.

De vanligaste områdena är:
  • Ansluta cylindrar för fjärrstyrning
  • Ansluta ett kalenderstyrt elektriskt lås.
  • Ansluta en nyckelläsare för att styra ett elektriskt lås.
  • Ansluta en RFID-läsare för att styra ett elektriskt lås.
  • Ansluta en nyckelläsare för att styra ett larmsystem.
  • Ansluta en RFID-läsare för att styra ett larmsystem.
  • Ansluta läsare för att styra ett elektriskt lås med en kombination av nyckel och PIN-kod.
  • Ansluta ett kodstyrt elektriskt lås.

Dörrmodul är tänkt att installeras i en torr inomhusmiljö. Om du måste installera dörrmodul utomhus, till exempel för att kontrollera en grind, ska du säkerställa att den inte utsätts för regn.

Dörrmodulen visas i bilden nedan.

Dörrmodul N102