Fastigheter

Det här avsnittet innehåller en introduktion till fastigheter.

Stora låssystem kan innehålla flera underfastigheter med hundratals eller kanske tusentals cylindrar och nycklar; exempelvis ett bostadskooperativ som hyr sina lägenheter kan ha lägenheterna utspridda i många olika byggnader och på många olika platser. I sådana fall kan det vara svårt att hitta rätt information bland ett stort antal rader i användargränssnittet och svårt att hantera alla data. Att använda fastigheter är ett sätt att organisera informationen i mindre enheter som är enklare att hantera i användargränssnittet.

Dessutom har fastigheter den fördelen att du kan använda behörigheter med samma namn och samma placeringsnummer i olika fastigheter. Om ditt låssystem måste omfatta till exempel två separata men liknande byggnader kan du använda fastigheter.

Fastighetsspecifika objekt är:

  • Cylindrar
  • Nycklar
  • Behörigheter
  • Planritningar
  • Nätverksmoduler

Från iLOQ S10 Manager:s perspektiv är fastigheter filter som, när de används, endast visar data för låssystemet i en specifik fastighet.

I stora låssystem kan det finnas tiotals byggnader. I dessa fall är det ofta klokt att organisera fastigheterna i trädstrukturer. När du väljer en fastighet på en viss nivå i trädstrukturen visas:

  • Objekt i vald fastighet
  • Objekt i fastigheterna på lägre nivåer på den grenen
  • Objekt i fastigheterna på högre nivåer på den grenen

Å andra sidan visas inte:

  • Objekt i fastigheterna på andra grenar

Bilden nedan visar synligheten för fastighetsträdet. I den första bilden är Main St 1A vald, i den andra är Main St 1 vald. Det synliga innehållet visas i blått i bilderna. Det osynliga innehållet visas i grått i bilderna.

Figur: Fastighetsträd

Fastighetsträd

Figur: Fastighetsträd med större vyer

Fastighetsträd med större vyer
Anm:

Du kan inte förhindra användare att se innehåll i fastigheter i iLOQ S10 Manager genom att använda fastigheter. Eftersom fastigheter används som filter kan alla användare se alla fastigheter och deras innehåll. För att dölja innehåll kan du använda zoner.

Anm:

Du behöver inte programmera om något när du börjar använda fastigheter.