Hämta logg från offline-cylindrar

Det här avsnittet beskriver hur du hämtar loggen i iLOQ S10 Manager.

Även om du inte behöver förbereda den här proceduren i iLOQ S10 Manager bör du logga in på iLOQ S10 Manager för att synkronisera klockan i Programmeringsenheten med låssystemet. Om cylindrarna har klockor uppdateras de när loggen hämtas.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Ta med Programmeringsenheten och systemnyckeln till låset.
 2. Sätt på Programmeringsenheten.
 3. Tryck ned knappen LOG i Programmeringsenheten och håll den nedtryckt.
 4. Sätt i programmeringskabeln i cylindern.
 5. Den orange LED-lampan tänds. Du kan släppa loggknappen.
 6. Vänta tills den gröna statuslampan blinkar fem gånger, vilket visar att loggen har hämtats.
 7. Ta ur programmeringskabeln ur cylindern.
 8. Upprepa den här proceduren för nästa cylinder om det behövs.
 9. Logga in på iLOQ S10 Manager.
  Loggen överförs automatiskt till låssystemet.