Dölja nycklar

Det här avsnittet beskriver hur du döljer nycklar i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

  1. Välj Grunduppgifter > Visa nycklar.

  2. Välj de nycklar du vill dölja.
  3. Välj Ändra > Ändra för att aktivera Ändra.
  4. Högerklicka på en av de valda nycklarna och välj Dölj nyckel på listan.
  5. En bekräftelse visas.
  6. Välj Ja.
  7. Välj Ändra > Ändra för att inaktivera Ändra.
  8. Systemet frågar om du vill spara ändringarna. Välj Ja.