Hantera nycklars PIN-koder

Det här avsnittet beskriver hur du hanterar nycklars PIN-koder i iLOQ S10 Manager.

Hanteringen av PIN-koder består av två huvuduppgifter:

 • Ändring och visning av PIN-koder, vilket beskrivs här nedan.

 • Överlämning av PIN-koder till nyckelinnehavare. Du kan inkludera nyckelns PIN-kod i nyckelöverlämningsrapporten genom att lägga till fältet PIN-kod i rapporten.

  Mer information finns i Ändra låssystemets rapporttext

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa nycklar.

 2. Välj önskad nyckel.
 3. Högerklicka för att välja Ändra PIN-kod.

  Guiden Ändring av nyckelns PIN-kod öppnas.

 4. Välj Ändra PIN-code.
 5. Nyckelvalsfönstret öppnas.
 6. Välj Nästa.
 7. Fönstret Ändring av nyckelns PIN-kod öppnas.

  Välj Krav på nyckelns PIN-kod med radioknapparna. Alternativen är:

  • Ingen åtkomst när PIN-kod krävs — Nyckeln har inte åtkomst under PIN-kodstider.
  • Behörighet utan PIN-kod — Nyckeln har åtkomst utan PIN-koden under PIN-kodstider.
  • Behörighet med PIN-kod — Nyckeln har åtkomst med PIN-koden under PIN-kodstider. Om du väljer detta alternativ ska du även välja inställningen Skapar PIN-kod. Alternativen är:
   • Behåll nuvarande PIN-kod för nyckeln — Alla nycklar har en automatiskt skapad PIN-kod. Välj detta alternativ om du inte vill ändra PIN-koden.
   • Skapa ny PIN-kod för nyckeln — Välj detta alternativ om du vill ändra PIN-koden och låta iLOQ S10 Manager skapa en ny PIN-kod.
   • Ange ny PIN-kod för nyckeln — Välj detta alternativ om du manuellt vill ändra PIN-koden eller visa den nuvarande PIN-koden. Om du väljer detta alternativ visas två nya fält:
    • Nuvarande kod — Detta fält innehåller den nuvarande koden.
    • Ny kod — Ange den nya PIN-koden för nyckeln.
 8. Välj Nästa.
 9. En sammanfattning visas.
 10. Välj Klar.
 11. Välj Stäng.