Persongrupper

Det här avsnittet innehåller en introduktion till persongrupper.

En persongrupp är en profil som består av ett antal behörigheter. Persongrupper är ett sätt att hantera kombinationen av personer och behörigheter i ett stort låssystem i iLOQ S10 Manager.

Exempelvis en annan användare eller ett API kan lägga till nya personer med roller. En annan användare kan lägga till en nyckel för en person och systemet föreslår behörigheter baserat på personens roll. På så vis behöver användaren som lägger till nyckeln inte komma ihåg eller ens känna till den behörighet som måste tilldelas den nya nyckeln.

Anm:

Om behörigheterna för personen ändras ärver inte befintliga nycklar automatiskt de ändrade behörigheterna.