Hela programmeringsenhetens minne

Du kan överföra flera programmeringsuppgifter för lås eller nycklar till Programmeringsenheten. Det finns cirka 380 lediga minnesplatser i Programmeringsenheten-minnet. En logg använder 13 minnesplatser; programmering av en nyckel eller en cylinder tar upp en plats.