Programmera nycklar

Det här avsnittet beskriver hur du programmerar nycklar i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa nycklar.

 2. Välj de nycklar som ska programmeras.

  Den valda nyckeln måste ha status Beställd eller Flyttad till programmering. Om cylindern har status Projekterad måste du beställa cylindern först. Se Beställa nycklar.

 3. Högerklicka på en av de valda nycklarna och välj Programmera nyckel.
  Guiden Programmering av nycklar öppnas.
 4. Välj Programmera nycklar.
 5. En lista visar de nycklar som ska programmeras.
 6. Välj Nästa.
 7. Välj Programmera nyckel.
 8. Välj Nästa.
 9. En sammanfattning visas.
 10. Välj Klar.
 11. En statusbild visar information om vilken nyckel som står näst på tur i programmeringskön.

  Figur: Bilden Programmeringsstatus

  Bilden Programmeringsstatus
 12. Sätt i den efterfrågade nyckeln i Programmeringsenheten.
 13. Om du blir ombedd att skriva in nyckelns märkning gör du det i fältet Nyckelns märkning och klickar på RETUR.
  Nyckelns märkning är tryckt på nyckeln.
 14. En statusbild visar information om vilken nyckel som står näst på tur i programmeringskön.

  Figur: Bilden Programmeringsstatus

  Bilden Programmeringsstatus
 15. Följ den här proceduren för att programmera valda nycklar.
 16. En sammanfattning visas.
 17. Välj Stäng.
 18. De programmerade nycklarna visas i tabellvyn med status Programmerade.