Visa dolda nycklar

Det här avsnittet beskriver hur du visar dolda nycklar i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

  1. Välj Grunduppgifter > Visa nycklar.

  2. Högerklicka i tabellvyn och välj Visa > Visa bara de dolda.
  3. För att återgå till den ursprungliga vyn väljer du Visa > Visa bara de dolda igen.