Leser 5-serien N505I

Leser 5-serien NFC/RFID/BLE med tastatur

iLOQ N505i er en RFID/NFC/BLE leser med tastatur for veggmontering som benyttes i iLOQ Online adgangskontroll. Leseren kommuniserer med 5-Serien nøkler og er en viktig del av iLOQ nettverk-til-nettverk (D2D). Dette nettverket brukes for å distribuere informasjon i systemet om gyldige adgangsrettigheter, oversikt over mistede nøkler og tidsprofiler.
Leseren kobles direkte til en N501 eller N502 Dørmodul.

Fordeler og funksjoner

  • Det er tre måter å betjene leseren på:
  • Nøkkel
  • Nøkkel i kombinasjon med PIN-Kode
  • Adgangskode Nøkkel kan være forskjellige produkter som f.eks.: iLOQ S5 Nøkkel iLOQ S50 Nøkkel-FOB iLOQ RFID brikke Leseren strømforsynes fra dørmodulen via RS485 BUS