DIN sylinder

D5S.100, D5S.110, D5S.100A, D5S.110A, D5S.100L, D5S.110L, D5S.100.ES, D5S.110.ES

DIN sylinder

DIN sylinder (30/10mm)

Den unike iLOQ D5 sylinderen er selvdrevet da den høster energi fra nøkkelinnføringen inn i sylinderen.

Låsen fungerer som en del av enhet-til-enhet nettverket (D2D) som enkelt tillater deling av tilgangsrettigheter, tidsbegrensninger og lister over blokkerte nøkler.

Overflatebehandling: børstet stål

DIN sylinder

D5S.200, D5S.210, D5S.220, D5S.200A, D5S.210A, D5S.220A, D5S.200L, D5S.210L, D5S.220L, D5S.200.ES, D5S.210.ES, D5S.220.ES

DIN sylinder

DIN dobbelsylinder (30/30mm)

Den unike iLOQ D5 sylinderen er selvdrevet da den høster energi fra nøkkelinnføringen inn i sylinderen.

Låsen fungerer som en del av enhet-til-enhet nettverket (D2D) som enkelt tillater deling av tilgangsrettigheter, tidsbegrensninger og lister over blokkerte nøkler.

Overflatebehandling: børstet stål

DIN sylinder

D5S.300, D5S.310, D5S.300A, D5S.310A, D5S.300L, D5S.310L, D5S.300.ES, D5S.310.ES

DIN sylinder

DIN knappsylinder (30/30mm)

Den unike iLOQ D5 sylinderen er selvdrevet da den høster energi fra nøkkelinnføringen inn i sylinderen.

Låsen fungerer som en del av enhet-til-enhet nettverket (D2D) som enkelt tillater deling av tilgangsrettigheter, tidsbegrensninger og lister over blokkerte nøkler.

Overflatebehandling: børstet stål

DIN sylinder

D5S.400, D5S.410, D5S.400A, D5S.410A, D5S.400L, D5S.410L, D5S.400.ES, D5S.410ES

DIN sylinder

DIN sylinder + Dummy innside (30/30 mm)

Den unike iLOQ D5 sylinderen er selvdrevet da den høster energi fra nøkkelinnføringen inn i sylinderen.

Låsen fungerer som en del av enhet-til-enhet nettverket (D2D) som enkelt tillater deling av tilgangsrettigheter, tidsbegrensninger og lister over blokkerte nøkler.

Overflatebehandling: børstet stål

Nøkkel

K5S.1

Batterifri digital nøkkel

Batterifri digital nøkkel med kraftig kryptering. Alle nøkler er mekanisk identiske. Tilgangsrettigheter programmeres inn i nøkkelen og kan enkelt endres. Gjennomprøvet, driftssikker nøkkel som tåler tøff bruk og store påkjenninger som vann, frost og varme.

Nøkkelen er informasjonsbæreren i enhet-til-enhet nettverket (D2D) og deler informasjon videre i systemet med de andre låsene.

Unik AES-256 prosessor chip, som støtter både 1-leder kommunikasjon, NFC og RFID funksjoner.

Nøkkelhodet har ett blått sidedeksel som kan byttes ut til andre farger.

Ovalsylinder

C5S.1

Ovalsylinder for bruk utendørs

Den unike iLOQ S5 sylinderen er selvdrevet da den høster energi fra nøkkelinnføringen inn i sylinderen. Låsen fungerer som en del av enhet-til-enhet nettverket (D2D) som enkelt tillater deling av tilgangsrettigheter, tidsbegrensninger og lister over blokkerte nøkler.

Sylinderen leveres i følgende overflater: børstet stål, børstet messing, polert messing.

Ovalsylinder

C5S.10

Ovalsylinder for bruk innendørs

Den unike iLOQ S5 sylinderen er selvdrevet da den høster energi fra nøkkelinnføringen inn i sylinderen. Låsen fungerer som en del av enhet-til-enhet nettverket (D2D) som enkelt tillater deling av tilgangsrettigheter, tidsbegrensninger og lister over blokkerte nøkler.

Sylinderen leveres i følgende overflater: børstet stål, børstet messing, polert messing.

Oval sylinder

C5S.1N

Norsk oval sylinder for bruk utendørs

Den unike iLOQ S5 sylinderen er selvdrevet da den høster energi fra nøkkelinnføringen inn i sylinderen. Låsen fungerer som en del av enhet-til-enhet nettverket (D2D) som enkelt tillater deling av tilgangsrettigheter, tidsbegrensninger og lister over blokkerte nøkler.

Sylinderen leveres i følgende overflater: børstet stål, børstet messing, polert messing.

Hengelås

H5S3.1

Hengelås for bruk utendørs

Kontrollerer og monitorerer adgang til dører, porter, boddører, verktøyskap, bommer og andre eiendeler som kan sikres med en hengelås. Låsen fungerer som en del av enhet-til-enhet nettverket (D2D) som enkelt holder tilgangsrettigheter, tidsbegrensinger og lister over blokkerte nøkler oppdatert.

Størrelse på bøyle 8/25mm, 8/60mm eller 8/110mm. Egen modell tilgjengelig med 500mm kjetting.

Hengelås

H5S3.10

Hengelås for bruk innendørs

Kontrollerer og monitorerer adgang til dører, porter, boddører, verktøyskap, bommer og andre eiendeler som kan sikres med en hengelås. Låsen fungerer som en del av enhet-til-enhet nettverket (D2D) som enkelt holder tilgangsrettigheter, tidsbegrensinger og lister over blokkerte nøkler oppdatert.

Størrelse på bøyle 8/25mm, 8/60 mm eller 8/110 mm. Egen modell tilgjengelig med 500mm kjetting.

Hengelås

H5S4.1

Hengelås for bruk utendørs

Kontrollerer og monitorerer adgang til dører, porter, containere, bommer og andre eiendeler som kan sikres med en hengelås. Låsen fungerer som en del av enhet-til-enhet nettverket (D2D) som enkelt holder tilgangsrettigheter, tidsbegrensinger og lister over blokkerte nøkler oppdatert.

Størrelse på bøyle 11/28 mm eller 11/50 mm. Egen modell tilgjengelig med 500mm kjetting.

Hengelås

H5S4.10

Hengelås for bruk innendørs

Kontrollerer og monitorerer adgang til dører, porter, containere, bommer og andre eiendeler som kan sikres med en hengelås. Låsen fungerer som en del av enhet-til-enhet nettverket (D2D) som enkelt holder tilgangsrettigheter, tidsbegrensinger og lister over blokkerte nøkler oppdatert.

Størrelse på bøyle 11/28mm eller 11/50mm. Egen modell tilgjengelig med 500mm kjetting.

Hengelås

H5S5.1

Hengelås for bruk utendørs

Kontrollerer og monitorerer adgang til dører, porter, containere, bommer og andre eiendeler som kan sikres med en hengelås. Låsen fungerer som en del av enhet-til-enhet nettverket (D2D) som enkelt holder tilgangsrettigheter, tidsbegrensinger og lister over blokkerte nøkler oppdatert.

Størrelse på bøyle 15/27 mm eller 15/50 mm. Egen modell tilgjengelig med 500mm kjetting.

Hengelås

H5S5.2

Hengelås for bruk utendørs med RTC klokke

Kontrollerer og monitorerer adgang til dører, porter, containere, bommer og andre eiendeler som kan sikres med en hengelås. Låsen fungerer som en del av enhet-til-enhet nettverket (D2D) som enkelt holder tilgangsrettigheter, tidsbegrensinger og lister over blokkerte nøkler oppdatert.

Størrelse på bøyle 15/27 mm eller 15/50mm. Egen modell tilgjengelig med 500mm kjetting.

Skaplås

C5S.5

Skaplås for bruk utendørs

Kontrollerer og monitorerer adgang til sikker oppbevaring slik som medisinskap, garderobeskap, verktøyskap og postkasser. Låsen fungerer som en del av enhet-til-enhet nettverket (D2D) som enkelt holder tilgangsrettigheter, tidsbegrensinger og lister over blokkerte nøkler oppdatert.

Kompatible montasjesett A10.18, A10.58 og A10.59

Skaplås

C5S.50

Skaplås for bruk innendørs

Kontrollerer og monitorerer adgang til sikker oppbevaring slik som medisinskap, garderobeskap, verktøyskap og postkasser. Låsen fungerer som en del av enhet-til-enhet nettverket (D2D) som enkelt holder tilgangsrettigheter, tidsbegrensinger og lister over blokkerte nøkler oppdatert.

Kompatible montasjesett A10.18, A10.58 og A10.59

Manager- programvare

S5S

Programvare for administrering

Software for administrasjon/programmering av iLOQ sylinder og nøkler

Første installasjon: Krever Windows 7, 8 eller nyere, Internet Explorer 8 eller nyere og lokale administratorrettigheter. .NET Framework 4.6.2 installert.

Installasjon av neste bruker på samme PC. Velg først installasjon av programmet. Behøver ikke ha administratorrettigheter. Hver Windows-bruker skal ha sin egen installasjon av programmet.

Årlig iLOQ S5/50 lisens.

iLOQ Manual

iLOQ Manager 

Programmerings kabel Micro USB

A00.17

Programmerings kabel Micro USB

Når programmerings kabelen er tilkoblet programmerings nøkkelen eller programmeringsadapter har brukerne tilgang til å programmere låssylindre i S5 serien fra PC.

Programmerings adapter

A00.18

Programmerings adapter

Programmerings adapter for bordprogrammering

Programmerings adapteret er konstruert for å underlette programmere nøkler og låser.

Systemets programmerings Token kobles til en kabel og legges inne i adapteret. Programmerings adapteret har tilkobling for en programmerings nøkkel og programmerings kabel.

Net Bridge

N500

Net Bridge

iLOQ S5 Online -system Net Bridge. Dette er enheten som kobler sammen de forskjellig online komponentene med internett. Du kan koble til opptil 30 enheter på RS485 Bus tilkobling.

GSM Dørmodul med 4G kommunikasjon

N501

GSM Dørmodul med 4G kommunikasjon

Dørmodul for bruk på enkeltdører. Dørmodulen gir deg mulighet til å åpne elektromekaniske låser eller sluttstykker med RFID leser eller kalenderkontroll. Dørmodulen kommer komplett med ett forhåndsinstallert SIM-kort med GSM tilkobling direkte til vår ISO sertifiserte skyløsning.

Dørmodul

N502

Dørmodul

Dørmodulen er koblet til Net Bridge via RS485 bussen. Dørmodulen har tilkoblinger for en dør med to lesere og to låssylindre. Dørmodulen gir deg mulighet til å åpne elektromekaniske låser eller sluttstykker med RFID leser eller kalenderkontroll.

Dørbladleser

N504

Dørbladleseren er koblet direkte til dørmodulen. Den betjenes med touch tastatur og NFC/BLE leser.

Leseren gir deg mulighet til å åpne dører med elektromekanisk lås eller sluttstykke samtidig som den oppdaterer informasjonen i din nøkkel.. Leseren fungerer som et informasjonsdelingspunkt mellom din database og nettverk-til-nettverk (D2D) enhetene i ditt system.

Veggleser

N505

Veggleser

Dørbladleseren er koblet direkte til dørmodulen. Den betjenes med tastatur og NFC/BLE leser.

Leseren gir deg mulighet til å åpne dører med elektromekanisk lås eller sluttstykke samtidig som den oppdaterer informasjonen i din nøkkel.. Leseren fungerer som et informasjonsdelingspunkt mellom din database og nettverk-til-nettverk (D2D) enhetene i ditt system.

Programmerings nøkkel/Token

P55S.1

Programmerings Token

Programmerings Token sikrer administrering av systemet og tillater programmering av låser og nøkler. Programmerings Token tillater også administratorene å hente ut hendelseslogg fra låser og nøkler.

Windows driver for programmeringstoken