S10 Online N100

Net Bridge

iLOQ S10 Online Netwerk Bridge. Aan één buscontroller kunnen tot 30 cilinders worden aangesloten. Deze RS485-interface verbindt ze met het netwerk.