Nordens största fastighetsbolag för bostäder och social infrastruktur väljer digitalt och batterifritt låssystem för att öka hållbarheten.

Case SBB i Norden AB: Nordens största fastighetsbolag för bostäder och social infrastruktur väljer digitalt och batterifritt låssystem för att öka hållbarheten.

Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) grundades 2016 för att ta itu med bostadsbristen i Sverige. De äger och förvaltar hyresrätter och i nära samarbete med de nordiska kommunerna utvecklar och förvaltar de även samhällsfastigheter. SBB:s fastighetsportfölj består av cirka 1 600 moderna och hållbara byggnader i hela Norden.

Moderniserar låssystem

Alla olika SBB i Norden AB-fastigheter, som kan bestå av ett antal hus och byggnader, utgör ett eget aktiebolag. Fram till 2020 valdes alla mekaniska låssystem lokalt och totalt användes mellan 30 och 50 olika låssystem inom hela beståndet. Detta resulterade i en besvärlig och ineffektiv administration av nycklar.

När exempelvis nycklar försvann, vilket inte är ovanligt, innebar det besvär för byggare,hyresgäster och fastighetsförvaltare. Det skapade också dyra kostnader för att ta fram nya lås, nycklar och ytterligare servicekostnader.

Som ett led i att bli det mest hållbara fastighetsbolaget i Norden vände sig SBB till iLOQ för att hitta ett digitalt låssystem som skulle förenkla administrationen och återfå kontroll på kostnader.

“Vi är väldigt nöjda med iLOQ:s system och teknologi. Övergången från mekaniska lås till digitala behörigheter har varit smärtfri för oss. Vår intention är att fortsätta med konverteringen från mekaniska lås till iLOQ:s lösning till dess att vi är helt digitala.

Med iLOQ 5-serien slipper vi bygga in batterier i fastighetsbeståndet, vilket är ett viktigt led i vår hållbarhetsutveckling.”

Jan Kans
Technical Manager för den norra regionen, SBB i Norden AB

SBB är en fantastiskt rolig kund med tanke på hur spritt beståndet är. Här blir det snabbt tydligt hur våra system kommer till sin rätt, såväl vad gäller enkelhet i hanteringen som ekonomiskt, säger Juha Suontausta på iLOQ i Sverige.

Förenklad hantering av behörigheter med en hållbar lösning

SBB i Norden AB valde iLOQ:s batterilösa lösning för digital behörighetshantering. ILOQ 5-serien lanserades på marknaden 2019 och är en mycket intelligent lösning som inte kräver några batterier eller kablar. Energin som behövs för att godkänna behörigheten och öppna låsen skapas från rörelsen när nyckeln sätts in i låset.

SBB började testa iLOQ:s 5-serie i Sverige 2020 och har sedan dess tagit beslutet att byta till digitala lås i hela sitt bestånd. I samarbete med iLOQ-partnern Göthes Säkerhet, utvecklades även ett systematiskt sätt för hantering av behörigheter specifikt för SBB. Med iLOQ:s lösning kan behörigheterna nu hanteras centralt och uppdateras via den lättanvända molntjänsten iLOQ Manager.

För SBB kommer övergången från mekaniska lås till digital låshantering att pågå under ett antal år. Så småningom kommer det totala antalet SBB-fastigheter med låssystem från iLOQ 5-serien uppgå till tusentals.

Med SSB:s val av iLOQ kommer positiva följdeffekter. Förvaltningen kan leverera tryggare boendemiljö, driftavdelningarna kommer befrias från kostnader för byten av lås och låssystem, och återfå kontrollen på nycklarna.

Planering är grunden till ett lyckat projekt

Det viktigaste vid bytet från mekaniska till digitala lås är att planera bra. I SBB i Norden AB:s samarbete med iLOQs återförsäljare Göthes Säkerhet genomlystes det befintliga fastighetsbeståndet och nuvarande tjänster för fastighetsdriften, såväl som framtida expansionsplaner och tjänster.

Genom att använda ett och samma system för hantering av hela fastighetsportföljen får SBB en fullständig överblick; en enkel hanteringsprocess, full insyn i kostnader och bättre säkerhet. Kvaliteten och hållbarheten säkerställs med hjälp av den senaste tekniken och eftersom iLOQ-systemet knappast kräver något underhåll förblir systemets kostnader under hela livscykeln mycket låga.

Driftkostnaderna minskas ytterligare genom att det inte finns något behov av att byta låscylindrar eller hela låssystem. Förlorade nycklar är enkla att spärra och ersätta med nya nycklar som utfärdas på bara några minuter, detta för att säkerställa en så smidig användarupplevelse som möjligt. SBB har därmed genom projektet fått full kontroll på sina låslösningar och även en hållbar och kostnadseffektiv lösning på längre sikt.

iLOQ – Case SBB Infographics

Här kan du se hela onlineeventet.


Mer information