Sectech Sweden Stockholm November 21-22, 2017

Välkommen till iLOQ Sveriges monter 04:85, på Sectech, som är en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet. På plats kan du bekanta dig med iLOQs lösningar. iLOQ erbjuder självdrivna digitala låssystem och tillträdeskontroll. iLOQ-systemen baseras på tekniker som vi har utvecklat och patenterat, och som möjliggör elektroniska lås utan batterier eller kablar.

Välkommen också till Open Forum