Välj din region eller gå till den globala webbplatsen

Europe

North America

ProgrammeringsFob P55S.1

ProgrammeringsFob

ProgrammeringsFoben utgör säkerheten i systemet och möjliggör administration och programmering av cylindrar och nycklar. ProgrammeringsFoben ger även möjlighet för användare att hämta händelselogg från cylindrar och nycklar.