RFID / PIN 3-radig Läsare N505i

RFID / PIN 3-radig Läsare

Läsaren kopplas till dörrmodul. Den har tryckknappar samt NFC / BLE lästeknik. Läsaren möjliggör öppning av elektriska lås och ger även möjligheten att uppdatera nycklar. Läsaren agerar som en “data sharing point” mellan programvarans databas och D2D enheter. Förberedd för öppning med nyckelFob och telefon-App. Kompatibel med iLOQ S50 mobiltelefon­nyckel.