Käyttäjät

Käyttäjät ovat henkilöitä, joilla on oikeus käyttää iLOQ S10 Manager -ohjelmaa.

Eri käyttäjillä voi olla erilaiset käyttöoikeudet järjestelmään. Voit esimerkiksi hajauttaa järjestelmänhallinnan antamalla yhden käyttäjän tilata, eli hyväksyä, muutoksia lukkojen ja avainten ohjelmointiin. Toinen käyttäjä, jolla on rajoitetut käyttöoikeudet, voi puolestaan suorittaa aiemmin tilattuja ohjelmointitehtäviä, mutta ei voi muokata ohjelmointitehtävien sisältöä.

Avainta käyttävä henkilö ei ole välttämättä käyttäjä järjestelmässä. Avainten käyttäjiä kutsutaan järjestelmässä henkilöiksi.