Probleemoplossing

In deze sectie worden instructies vermeld voor probleemoplossing met betrekking tot het S10 Online System.

Tabel 1. Probleemoplossing
LED Indicatie Probleem Oplossing
Net Bridge in het algemeen
VCC, 5V, VDD, 5V BUS Niet verlicht Net Bridge hardwarefout. Net Bridge vervangen
DC/POE/POE+ Niet verlicht Voedingsprobleem. Controleer zekering F1. Controleer voedingseenheid.
Net Bridge in de BEDIENINGS-modus
RS-485 STATUS Rood Voedingsprobleem op een busapparaat. Controleer de verbindingen op kortsluitingen en verkeerde verbindingen.
RS-485 STATUS Rood knipperend

De gedetecteerde configuratie op de bus wijkt af van de configuratie die is opgeslagen toen de busapparaatconfiguratie werd voltooid. Bijvoorbeeld:

 • Er zijn minder of meer apparaten op de bus, of minder of meer slaves verbonden met een deurmodule dan zou moeten.
 • De setup van de OPTIES dipswitches van een deurmodule is gewijzigd.
 • De programmeerstatus van een deurmodule is gewijzigd.
 • Als u de configuratie op de bus opzettelijk hebt gewijzigd, voltooit u de nieuwe busconfiguratie opnieuw door setup nogmaals uit te voeren. Zie De busapparaatconfiguratie voltooien op Net Bridge.
 • Als u de configuratie op de bus niet hebt gewijzigd, controleert u de bedrading van de busapparaten en de slaves die zijn verbonden met de deurmodule. De desbetreffende deurmodule geeft de fout aan door viermaal rood te knipperen.
RS-485 STATUS Oranje Probleem met laag voltage op een busapparaat. Te lange bekabeling of te veel apparaten op de bus. Verdubbel de voedingsbedrading of reduceer het aantal apparaten op de bus. Als PoE wordt gebrukt, gebruikt u in plaats daarvan PoE+ of een extern voedingsapparaat.
RS-485 STATUS Knippert oranje. Firmware-update wordt uitgevoerd. Schakel het apparaat NIET uit. Zie Software- en firmware-updates.
RS-485 STATUS Uit Er zijn geen apparaten gevonden op de bus. Controleer de busapparaatverbindingen. Voltooi de Net Bridge-configuratie, raadpleeg De busapparaatconfiguratie voltooien op Net Bridge.
FUNC1 Knippert rood Het finaliseren van de busapparaatconfiguratie is mislukt. Finaliseer de busapparaatconfiguratie door de setupprocedure uit te voeren. Zie De busapparaatconfiguratie voltooien op Net Bridge.
FUNC Knippert rood x 3 Probleem met laag voltage op een busapparaat. Te lange bekabeling of te veel apparaten op de bus. Verdubbel de voedingsbedrading of reduceer het aantal apparaten op de bus. Als PoE wordt gebrukt, gebruikt u in plaats daarvan PoE+ of een extern voedingsapparaat.
FUNC Knippert rood x 4 Token niet gevonden. Plaats token.
FUNC Knippert rood x 5 Bedieningsmodus niet ondersteund. Gebruik een geldige bedieningsmodus op de deurmodule.
FUNC Knippert rood x 10 Deurmodule in geformatteerde status. Wijzig de deurmodule in de fabrieksstatus of programmeer de deurmodule als een cilinder.
FUNC Knippert rood x 13 Probleem met voeding Controleer de verbindingen op kortsluitingen en verkeerde verbindingen.
FUNC Knippert oranje. Firmware-update wordt uitgevoerd. Schakel het apparaat NIET uit. Zie Software- en firmware-updates.
FUNC Rood Niet-overeenkomende configuratie.
FUNC Oranje Configuratiefout. Schakel Net Bridge over naar de SETUP-modus en terug. Het aantal rode knipperingen geeft het probleem aan.
Net Bridge in de SETUP-modus
FUNC Knippert oranje. Firmware-update wordt uitgevoerd. Schakel het apparaat NIET uit. Zie Software- en firmware-updates.
FUNC Rood Adresfout, dubbele adressen op busapparaten. Wijzig het adres in een uniek adres.
RS-485 STATUS Knippert oranje. Firmware-update wordt uitgevoerd. Schakel het apparaat NIET uit. Zie Software- en firmware-updates.
Deurmodule.
FOUT1 Knippert rood x 1 Adresfout, dubbele adressen op busapparaten. Wijzig het adres in een uniek adres.
FOUT Knippert rood x 2 Bedieningsmodus is niet geldig. Wijzig de OPTIES dip switches S1-S4 om een geldige combinatie in te stellen.
FOUT Knippert rood x 3 De deurmodule heeft geen tijd. Controleer of de deurmodule is verbonden met de Net Bridge.
FOUT Knippert rood x 4

De gedetecteerde configuratie op de deurmodule wijkt af van de configuratie die is opgeslagen toen de busapparaatconfiguratie werd voltooid. Bijvoorbeeld:

 • Er zijn minder of meer slaves verbonden met een deurmodule dan zou moeten.
 • De setup van de OPTIES dipswitches van een deurmodule is gewijzigd.
 • De programmeerstatus van een deurmodule is gewijzigd.
 • Als u de configuratie op de bus opzettelijk hebt gewijzigd, voltooit u de nieuwe busconfiguratie opnieuw door setup nogmaals uit te voeren. Zie De busapparaatconfiguratie voltooien op Net Bridge.
 • Als u de configuratie niet hebt gewijzigd, controleert u de bedrading van de slaves die zijn verbonden met de deurmodule.
LAAG VOLTAGE Rood Te laag voltage. Verdubbel de bedrading van de voedingseenheid.
L1/L2 Oranje Cilinder is niet geprogrammeerd. Programmeer de cilinder.
L1/L2 Rood Interferentie in de cilinderbus. Deurmodule negeert de cilinder. Neem contact op met iLOQ.
L3 Oranje Deurmodule in geformatteerde status. Wijzig de deurmodule in de fabrieksstatus of programmeer de deurmodule als een cilinder.
APPARAAT, BRIDGE en SERVER Eén voor één groen knipperende lampjes van boven naar beneden De deurmodulefirmware wordt bijgewerkt. Schakel het apparaat NIET uit. Zie Software- en firmware-updates.
Sleutellezer
Bovenste LED-lampje Rood Geen verbinding met Net Bridge. De hardwareconfiguratie is gewijzigd en de setup is niet uitgevoerd. Voer de setup uit. Zie De busapparaatconfiguratie voltooien op Net Bridge.
Bovenste LED-lampje Oranje Geen verbinding met server, verbinding met Net Bridge OK. Controleer of de Net Bridge een serververbinding tot stand heeft gebracht.
Alle drie LED-lampjes Groen brandend, of één voor één groen brandend van boven naar beneden De sleutellezer wordt bijgewerkt. Schakel het apparaat NIET uit. Zie Software- en firmware-updates.
RFID-lezer
Bovenste led Knippert rood Verbindingsprobleem
 • Controleer de bedrading.

 • Zorg dat de Net Bridge-configuratie is voltooid.

In de tabel hieronder worden instructies voor probleemoplossing weergegeven die geen betrekking hebben op een specifieke apparaat-led.

Probleem Oplossing

Tijdens het finaliseren van de busapparaatconfiguratie, geeft de FUNC-led minder apparaten aan dan er verbonden zijn.

Een verbonden apparaat wordt weergegeven in de apparaatlijst van de Net Bridge in S10 Manager, maar kan niet op afstand worden geprogrammeerd. Controleer of de gebruiker-ID die is gekoppeld aan de Net Bridge alle zones omvat.
1 Het LED-lampje knippert rood met intervallen van een seconde, tot een pauze van enkele seconden. Het aantal knipperingen in de sequentie geeft het probleemnummer aan.