Toegangsrechten

Toegangsrechten worden gebruikt om de relaties te definiëren tussen de sleutels en de cilinders. Als regel geldt dat als een sleutel een of meer toegangsrechten deelt met een cilinder, de sleutel de cilinder kan openen.

Voor uw gemak, verdeelt u de toegangsrechten in twee categorieën:

 • Toegangsrechten op basis van personengroepen. U kunt deze beschouwen als toegangsrechtgroepen.
 • Cilinderspecifieke, individuele toegangsrechten.

De toegangsrechten van een individueel persoon worden hoofdzakelijk beheerd via toegangsrechtgroepen. Cilinderspecifieke, individuele toegangsrechten vormen een aanvulling op de toegangsrechtgroepen, en bieden flexibiliteit voor toegangsrechtbeheer.

De lijst hieronder biedt een planninghandleiding voor toegangsrechten:

 • Maak toegangsrechten op basis van personengroepen, zoals "Onderhoud", "Schoonmaker", "Bewaker", "Docent" of "Medewerker". Gewoonlijk worden deze toegangsrechten gebruikt voor sleutels die worden aangemaakt voor respectievelijk deze personengroepen. Een gebruikelijke uitzondering op deze aanbeveling is het toegangsrecht "Hoofdtoegang", dat alle cilinders omvat.
  Tip:

  Er zijn vergrendelingssystemen waarbij het aantal toegangsrechten groot is. Een voorbeeld van zo'n vergrendelingssysteem is een winkelcentrum met tientallen winkels, elk waarvan een toegangsrecht op zichzelf vormt. In deze gevallen kunt u het aantal toegangsrechten voor cilinders van gemeenschappelijke gebieden, waartoe iedereen toegang moet hebben, verminderen door gebruik te maken van een aanvullend toegangsrecht "Gemeenschappelijke gebieden", dat wordt gekoppeld aan alle winkelsleutels.

  Op deze manier hoeft u niet het toegangsrecht van elke winkel toe te wijzen aan de cilinders van het gemeenschappelijke gebied, maar kunt u in plaats daarvan gebruikmaken van het toegangsrecht "Gemeenschappelijke gebieden". Bij deze oplossing bestaan de winkelsleutels uit het winkelspecifieke toegangsrecht en het toegangsrecht "Gemeenschappelijke gebieden".

 • Een toegangsrecht kan een of meer cilinders bevatten. Het toegangsrecht voor een docent kan bijvoorbeeld de cilinders voor de hoofdingang en de klaslokalen bevatten.
 • Een cilinder kan een of meer toegangsrechten bevatten. Een klaslokaalcilinder kan bijvoorbeeld de toegangsrechten "Hoofdtoegang", "Onderhoud", "Schoonmaker" en "Docent" bevatten.
 • Een sleutel kan een of meer toegangsrechten bevatten. De sleutel van een muziekdocent kan bijvoorbeeld het gemeenschappelijke toegangsrecht "Docent" bevatten en het extra toegangsrecht "Muziekdocent", dat toegang biedt tot het muzieklokaal, de instrumentenruimte, etc., ruimten die geblokkeerd zijn voor het gemeenschappelijke toegangsrecht "Docent".

Een toegangsrecht kan standaard worden weergegeven of niet worden weergegeven in iLOQ S10 Manager. U kunt gebruikmaken van de instelling voor de toegangsrechtzichtbaarheid om toegangsrechten te verbergen die zelden worden gebruikt, als uw systeem honderden van deze toegangsrechten bevat. Dit kunnen bijvoorbeeld cilinderspecifieke toegangsrechten zijn die zijn aangemaakt naast toegangsrechten die zijn gebaseerd op personengroepen. Als er honderden zelden gebruikte cilinderspecifieke toegangsrechten zouden worden weergegeven in hetzelfde overzicht, zou het onhandig zijn om gemeenschappelijk gebruikte toegangsrechten te doorbladeren in iLOQ S10 Manager. In een dergelijk geval, is het een goed idee om niet standaard de cilinderspecifieke toegangsrechten weer te geven. Dit maakt het systeem gebruikersvriendelijker.

Er zijn twee geavanceerde toegangsrechttypen:

 • Toegangsrechten met versie

  Toegangsrechten met versie kunnen worden gebruikt voor het bieden van tijdelijke toegangsrechten in, bijvoorbeeld, hotels. Wanneer een klant een sleutel in de cilinder plaatst, moeten de toegangsrechtversienummers van de sleutel en de cilinder overeenkomen, of moet de sleutel een hoger toegangsrechtversienummer hebben dan de cilinder. Als dit niet het geval is, kan de sleutel de cilinder niet openen.

  Wanneer u een toegangsrecht met versie toevoegt aan het systeem, krijgt het toegangsrecht met versie versienummer 1. Wanneer u het toegangsrecht met versie toevoegt aan cilinders of sleutels, selecteert u dezelfde of een hogere toegangsrechtversie dan de toegangsrechtversie die het toegangsrecht reeds heeft.

  In het voorbeeld van een hotel, zou u een nieuwe klant een kamersleutel geven met een verhoogd toegangsrechtversienummer. Wanneer de klant de sleutel in de kamercilinder plaatst, wordt het toegangsrechtversienummer van de cilinder verhoogd. De vorige klanten zouden de deur niet meer kunnen openen, zelfs niet wanneer ze hun sleutels niet zouden hebben geretourneerd aan de receptie. Bovendien zouden de receptiemedewerkers de niet-geretourneerde sleutels die toegang bieden tot de kamercilinders niet op de blacklist hoeven te zetten.

  Opmerking:

  Een sleutel of een cilinder kan slechts één toegangsrecht met versie bevatten, naast normale toegangsrechten.

 • Voorwaardelijke toegangsrechten.

  Voorwaardelijke toegangsrechten worden gebruikt wanneer de cilinders worden gecontroleerd door een extern, potentiaalvrij contactinformatie-apparaat, zoals een relais of een schakelaar. Wanneer de contacten worden gesloten, is het toegangsrecht geldig. Wanneer de contacten geopend zijn, is het toegangsrecht ongeldig.

  U kunt gebruikmaken van voorwaardelijke toegangsrechten in, bijvoorbeeld, een scenario waarbij sprake is van een appartementengebouw, en waarbij het onderhoudspersoneel soms toegang moet hebben tot appartementen. U kunt de appartementsdeuren uitrusten met AAN/UIT-schakelaars waarmee de bewoner de toegang van het onderhoudspersoneel tot het appartement kan controleren. Als de AAN/UIT-schakelaar in de AAN-positie staat, heeft het onderhoudspersoneel toegang tot het appartement. Als de AAN/UIT-schakelaar in de UIT-positie staat, heeft het onderhoudspersoneel geen toegang tot het appartement.