Beheerders

Beheerders zijn personen die over de rechten beschikken om gebruik te maken van iLOQ S10 Manager.

Verschillende beheerders kunnen verschillende gebruiksrechten hebben in het systeem. U kunt bijvoorbeeld het systeembeheer distribueren door één beheerder toe te staan programmeerwijzigingen voor cilinders en sleutels te autoriseren. Een andere beheerder kan bijvoorbeeld eerder geautoriseerde programmeertaken uitvoeren, maar niet de inhoud van deze programmeertaken wijzigen.

Een persoon die gebruikmaakt van een sleutel is niet noodzakelijkerwijs een beheerder in het systeem. Sleutelbeheerders worden in het systeem personen genoemd.