Sleuteleigenaar-workflow

In deze sectie wordt beschreven wat de sleuteleigenaar op de externe site doet tijdens het herprogrammeren van een sleutel.

Ga als volgt verder.

  1. Plaats de sleutel in de hotspot.
  2. Het sleutelsymbool op de hotspot brandt oranje.
  3. Het sleutelsymbool op de hotspot gaat groen branden.

    Als het sleutelsymbool op de hotspot:

    • Rood gaat branden, is de update mislukt. Probeer het opnieuw.
    • Uitgeschakeld wordt, is er geen updatetaak voor de sleutel op de server.
  4. Verwijder de sleutel uit de hotspot.