Een cilinder toevoegen aan de plattegrond

In deze sectie wordt beschreven hoe u een enkele cilinder rechtstreeks toevoegt aan een plattegrond.

Tip:

Als u meerdere cilinders wilt toevoegen, raadpleegt u Een nieuwe cilinder toevoegen.

Opmerking:

U hebt niet de feitelijke fysieke cilinders nodig wanneer u sleutels toevoegt aan iLOQ S10 Locking System. U kunt de cilinders definiëren en deze in een latere fase koppelen aan de fysieke cilinders.

Opmerking:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een asterisk (*).

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Basisgegevens > Overzicht plattegronden.
 2. Selecteer met uw muis de deur waarin de cilinder wordt bevestigd.
 3. Rechtsklik en selecteer Cilinder > Cilinder toevoegen (Ctrl+N).
  De wizard Cilinder toevoegen wordt geopend.
 4. Selecteer Cilinder toevoegen.
 5. Definieer de cilinderinstellingen als volgt:
  • LocatieLocatie verwijst naar het deur- of kamernummer van de cilinder dat is vermeld op de plattegrond.
  • ToenaderingsrichtingToenaderingsrichting verwijst naar de richting vanwaaruit de cilinder wordt geopend, als de deur is uitgerust met een dubbelzijdige cilinder.
  • VergrendelingsdoelVergrendelingsdoel biedt een gedetailleerdere beschrijving van de kamer of gebouwen waartoe de cilinder toegang verschaft. Het vergrendelingsdoel kan bijvoorbeeld "Hoofdingang" of "Technische ruimte" zijn.
  • CilinderCilinder verwijst naar het cilindertype. Selecteer het type in de keuzelijst, of voer het type handmatig in.
  • Klok geïnstalleerd — Selecteer Klok geïnstalleerd als de cilinder een klokcircuit bevat. Als de geselecteerde Cilinder een klok bevat, wordt Klok geïnstalleerd automatisch geselecteerd.
  • Cilindertype — Selecteer het Cilindertype:
   • Normaal, de cilinder is een offline ciinder.
   • Netwerk, de cilinder is een online cilinder die is verbonden met een netwerkmodule.
 6. Selecteer Volgende.
 7. Voer de benodigde extra informatie in.

  De velden zijn:

  • DeurtypeDeurtype verwijst naar het type deur waarin de cilinder wordt bevestigd.
  • SleutelgatplaatjeSleutelgatplaatje verwijst naar het afdekplaatje rond het sleutelgat in de deur.
  • CilindermodelCilindermodel verwijst naar het model cilinderbehuizing.
  • CilindertoevoegingCilindertoevoeging verwijst naar de toevoeging die wordt toegevoegd aan de nieuwe cilinder.
  • DeurdikteDeurdikte verwijst naar de dikte van de deur waarin de cilinder wordt bevestigd.
  • Diepte van slotbehuizing (mm)Diepte van slotbehuizing (mm) geeft de diepte van de slotbehuizing aan.
  • OpeningsrichtingOpeningsrichting geeft de deuropeningsrichting aan.
  • OpmerkingOpmerking verwijst naar extra informatie over de cilinder of de deur.
  • Overige apparatuurOverige apparatuur verwijst naar overige apparatuur die betrekking heeft op de cilinder of de deur.
  • Voorwaardelijke toegang — Dit selectievakje geeft aan of de cilinder is verbonden met een apparaat dat voorwaardelijke toegang controleert.
  • Beschrijving van de voorwaardelijke toegang — Voeg in dit veld een beschrijving van de voorwaardelijke toegang toe. U kunt bijvoorbeeld het apparaat beschrijven dat de voorwaardelijke toegang controleert.
 8. Selecteer Volgende.
 9. Selecteer de toegangsrechten voor de cilinder.

  Het standaardtoegangsrecht wordt automatisch toegevoegd voor de cilinder.

 10. Selecteer of de cilinder al dan niet tijdsbegrensd is.
  Opmerking:

  Als een sleutel tijdsbegrensd is, maar de cilinder niet, functioneert de sleutel onafgebroken.

 11. Selecteer Volgende.
 12. Selecteer Cilinders autoriseren.
 13. Selecteer Volgende.
 14. Er wordt een overzichtscherm weergegeven
 15. Selecteer Gereed.
 16. Selecteer Sluiten.