Toegangsrechten toevoegen

In deze sectie wordt beschreven hoe u toegangsrechten toevoegt aan iLOQ S10 Locking System.

Maak de toegangsrechten aan op basis van de vergrendelingsplattegrond die is samengesteld in samenwerking met de eindklant.

Opmerking:

Maak de toegangsrechtgroepen één voor één aan. Raadpleeg sectie Toegangsrechten.

Als u cilinderspecifieke, individuele toegangsrechten wilt aanmaken, maakt u deze aan via een batchbewerking nadat u de cilinders hebt toegevoegd, maar nog niet hebt geprogrammeerd. Raadpleeg sectie Individuele toegangsrechten toevoegen aan cilinders.

Opmerking:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een asterisk (*).

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Extra gegevens > Overzicht toegangsrechten.

 2. Selecteer Toegangsrecht toevoegen.
  De wizard Toevoegen van toegangsrecht wordt geopend.
 3. Selecteer Toegangsrecht toevoegen.
 4. Geef het toegangsrecht een naam.
  Tip:

  Gewoonlijk wordt het eerste toegangsrecht toegewezen aan het hele gebouw, en wordt het bijvoorbeeld "Hoofdtoegang" genoemd.

 5. Voer een beschrijving in voor het toegangsrecht. Bijvoorbeeld, "Toegang tot alle gebouwen".
 6. Selecteer of een voorwaardelijke toegang wordt toegewezen aan het toegangsrecht door het selectievakje Voorwaardelijke toegang actief te selecteren of te deselecteren.

  Voor meer informatie over voorwaardelijke toegangsrechten, raadpleegt u sectie Toegangsrechten.

 7. Voer een gedetailleerdere beschrijving in voor het voorwaardelijke toegangsrecht.
 8. Selecteer of het toegangsrecht standaard wordt toegevoegd aan nieuwe cilinders door het selectievakje Altijd aan nieuwe cilinder toevoegen in- of uit te schakelen.
  Tip:

  Als u een toegangsrecht voor een hoofdsleutel aanmaakt, kiest u Ja. Op deze manier vergeet u nooit om het toegangsrecht toe te voegen aan nieuwe cilinders. In overige gevallen, selecteert u de waarde op basis van de vergrendelingsplattegrond.

 9. Selecteer de zichtbaarheid voor het toegangsrecht.

  Voor meer informatie over de zichtbaarheid van het toegangsrecht, raadpleegt u sectie Toegangsrechten.

 10. Selecteer Volgende.
 11. Selecteer of het toegangsrecht een toegangsrecht met versie is, of niet.

  Voor meer informatie over toegangsrechten met versie, raadpleegt u sectie Toegangsrechten.

 12. Selecteer Volgende.
 13. Er wordt een overzichtscherm weergegeven
 14. Selecteer Gereed.
 15. Selecteer Sluiten.