Avainkytkin R10S.3

iLOQ R10S.3 Avainkytkin helpottaa etälaitteiden ohjaamista iLOQ K10S -avaimella. Samaa iLOQ-avainta, jolla avaat lukkoja, käytetään tunnistimena, jolla voit aktivoida lisäsovelluksia, kuten hissejä, pysäköintialueen puomeja ja hälytysjärjestelmiä.

Avainkytkimellä R10S.3 ohjataan sähköistä laitetta potentiaalivapaalla relelähdöllä. Relelähdöt aktivoituvat, kun lukijaan työnnetään hyväksytty avain. Voit alustaa ja ohjelmoida Avainkytkimen iLOQ S10 Manager -ohjelmistossa.

Avainkytkin R10S.3 koostuu kahdesta tuotteesta:

  • Ohjelmoitava Relekortti A00.10.
  • Avainlukija A10.56 tai A10.42.

Avainlukijan ja Relekortin välinen etäisyys voi olla jopa 100 metriä. Täten ohjauksen kannalta tärkeät releosat voidaan asentaa suojattuun paikkaan rakennuksen sisällä.

Avainkytkin kirjaa lukkotapahtumien kirjausketjun.

Tuoteversiot ovat:

Taulukko 1. Avainkytkimen R10S.3 versiot
Versio Kuvaus
R10S.3.1 Relekortti, jossa on pinta-asennettava Avainlukija A10.56.1
R10S.3.2 Relekortti, jossa on pinta-asennettava Avainlukija A10.56.2
R10S.3.3 Relekortti, jossa on uppoasennettava Avainlukija
R10S.3.4 Relekortti, jossa on pinta-asennettava Avainlukija A10.56.4

Tarvittaessa voit laajentaa kokoonpanoa alla olevilla komponenteilla:

  • Relemoduuli A00.11 (8 lähtöä)
  • 2x Relemoduuli A00.11 (2x8 lähtöä)
  • Relemoduuli A00.12 (16 lähtöä)
  • Lukkosylinteri C10/D10
  • Avauspainike
  • Rinnakkainen Avainlukija A10.42 tai A10.56
  • Kellopiiri A00.9

Voit käyttää kaikissa kokoonpanoissa uppoasennettavaa Avainlukijaa A10.42 pinta-asennettavan Avainlukija A10.56:n sijasta. Tällöin led-ilmaisimet jäävät kytkemättä ja Avainlukija kytketään Relekortin KEY READER -liittimiin 1-WIRE (punainen) ja GND (musta). Avainlukijat voidaan myös kytkeä rinnan.