De Programmer koppelen met de pc via Bluetooth

In deze sectie wordt beschreven hoe u de Programmer koppelt met de pc via Bluetooth.

Alleen de Programmers die zijn uitgerust met een Bluetooth-chip kunnen met de pc communiceren via Bluetooth.

Ga als volgt verder.

  1. Sluit de Programmer aan op de pc met de USB-kabel.
  2. Installeer de drivers zoals beschreven in iLOQ S10 Programmer installeren.
  3. Op uw pc, voegt u een nieuw Bluetooth-apparaat toe.
  4. Voor het koppelen heeft u de koppelcode (pairing code) nodig. Deze code is: 90630.
  5. Na succesvolle koppeling, wordt het apparaat weergegeven in Device manager (Apparaatmanager) > Ports COM/LPT (Poorten COM/LPT) > Standard Serial over Bluetooth link (Standaard Serieel via Bluetooth-link).